Министерство на образованието финансира проекти за детски градини в Самоков

Община Самоков спечели проект за изграждане на пристройка към детска градина “Зорница”, което ще позволи увеличаване на капацитета й – информираха от Общината. По проекта се предвижда и изграждане на комбинирана площадка по безопасност на движението и спорт.
Община Самоков спечели финансиране на проекти, с които кандидатства пред Министерство на образованието по програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски градини и училища за периода 2020-2022”.
Единият от проектите предвижда изграждане на присройка към основната сграда на детската градина, което ще даде възможност за разкриване на две нови възрастови групи. Това значително ще облекчи работата, тъй като има проблем с капацитета.
Освен пристройката, проектът предвижда и изграждане на смесена площадка за безопасност на движението, спорт и игра на терен до детската градина.
Стойността на проекта е 280 хил. лв.
Единият от проектите ще даде възможност да започне да функционира изградената преди години сграда, предназначена за детска градина. Тъй като тогава Общината не получи финансиране за оборудване, по-голямата част от този сграден фонд пустееше. Само в една обособена част ункционира Корпус за предоставяне на социални услуги. Със спечеления проект тази сграда ще се оборудва и ще може да функционира като детска градина. Тя ще бъде филиал на детска градина „Пролет” . Новата сграда ще позволи разкриването на 3 нови групи към детската градина и ще освободи помещенията в сградата на училище „Неофит Рилски 2“, които се ползват в момента. Това ще даде възможност организирането на целодневния процес на обучение в училището, който не беше възможен до момента, поради липса на място. Предвижда се изграждане на детски площадки в двора, довършителни и ремонтни дейности по сградата и обзавеждане. Стойността на проекта е 1 240 678 лв. – съобщават още от Общината.