„Мигибел” ЕООД, спечели търга

29-годишната Миглена Беловска, управителка на фирма „Мигибел” ЕООД, спечели търга за общинско кафене в крайречния парк на Искъра за 4240 лв. месечен наем.

Търгът с явно наддаване за Панорамното кафе със ЗП 106,00 кв.м се проведе в заседателната зала на община Самоков. Към него има площ 163,00 кв.м, намира се в западната част на Крайречния парк, в близост до р. Искър. Начална месечна наемна тръжна цена за обекта бе 800,00 лв. без ДДС, стъпката за наддаване – 80, 00 лв. Срокът за наем е 5 години.

Търгът беше проведен от комисия с председател Васил Сайменов – зам.-кмет, Ангелина Вангелова – юрист и секретар на Ообщината, Бранимира Бодурова – директор на дирекция ХДЕТТОС, представители на общинската администрация и Катя Янакиева – общински съветник.

Обектът не е влязъл официално в експлоатация, но желаещи за стопанисването му не липсваха. Общо 9 бяха кандидатите, подали документи за участие в тръжната процедура – фирма „Варошкини ПБ” ЕООД, представлявана от Петър Варошкин, „Корект 92” ЕООД с управител К. Атанасов, ЕТ „Симеон Благоев – СЕМОЛ”, „Агроинвест 86” ООД, „Лира макс” ООД, „Мигибел” ЕООД, „Ас Строй Янко Славчев”, „Брадърс” ООД и „Дева ММ”.

Първоначално определената цена за наемането му съгласно решение 814 на ОбС – Самоков от 23 март 2017 г. беше в размер на 800 лв. без ДДС и 5-годишен срок на експлоатация. Търгът приключи при последна потвърдена цена 4240 лв. от кандидат номер 6 – „Мигибел” ЕООД с управител Миглена Беловска. Спечелилата търга Беловска е на 29 години,  регистрирала е фирмата преди месеци – твърдят запознати, на 22.02 2017 г.