Местните овластени се отчетоха

Общинска администрация и шефката на съветниците Христева отчетоха колко решения са изпълнени през годината. Това са първите им месеци след проведените избори преди една година. Прави впечатление, че всички решения на съветниците се взимат с пълно мнозинство, не се внасят питания, единици са съветниците, които участват в дискусия по време на сесиите.

На декемврийската сесия Общински съвет  прие отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет – Самоков от Общинска администрация – Самоков за периода от м.септември 2019г. до м.септември 2020година.  

Посочено е, че са приети 520 решения. Има 24 решения в процедура.

Приет бе и отчетът за дейността на Общински съвет – Самоков за периода юни 2020г. – декември 2020г.