Мелница и имоти се продават на 27-ми септември

Намалена е цената на обекти в селата Райово, Рельово и Ковачевци – съобщиха от Общината. С 30 % е намалена началната цена на няколко обекта в района във връзка с предстоящите търгове с явно наддаване за приватизацията им.

Съгласно решение на Общински съвет някогашното училище в село Райово ще се продава за 135 хиляди лева, като прилежащата площ е общо 3 650 квадратни метра. Цената на здравната служба с два апартамента и площ от 727 квадратни метра в Рельово е 27 хиляди лева.

Продава се и трети етаж /170 кв. м застроена площ/ от източното крило на сграда в Ковачевци за 26 хил. лв. Търговете ще се състоят на 27 септември, а евентуални повторни ще има на 4 октомври.

Ще се продават и 4 парцела в Гуцал, както и мелница в Рельово – две сгради с общо 210 кв. м застроена площ, за 22 хил. лв. без ДДС. Условието е новият собственик да запази предназначението на обекта за срок не по-малко от 5 години.

На купувачи се предлагат и други имоти в землищата на Рельово, Ковачевци и Ново село. За тях също ще има търгове на 27 септември.