Медали за Деня на будителите

Съветниците от Постоянната комисия по образование получиха гласуване със за  проекторешенията им. С решение на съветниците от сесията, съсотяла се в четвъртък, по предложение от Дружеството на Съюза на българските журналисти – Самоков, Общински съвет – Самоков по случай 1 ноември – Ден на народните будители, награди с почетен знак „ЗЛАТЕН” на Община Самоков – Роза Димитрова Попова. „За активната й дейност като публицист и учител и за значителния й принос за развитието на журналистиката и образованието в община Самоков“ – пише в решението на съветниците. Както е известно, Роза Попова е учителка, има детско предаване в кабеларката на Самоков.

 Другото предложение бе за удостояване с почетен знак СРЕБЪРЕН. ОбС и местната администрация наградиха с почетен знак „СРЕБЪРЕН” на Община Самоков – Катя Кирилова Димова за дългогодишния й принос като журналист и музеен специалист.

Може би на някои самоковци от по-старото поколение, е известно, че Катя Димова работи в радиоточката в Общината дълги години, там се и пенисонира.