Маргинали и безработни, липса на грижа към хора с увреждания – констатира Планът на Самоков

 

Наличие на маргинални групи, трудности при интегрирането им, безработица, слаборазвита икономика, недостатъчна архитектурна среда за хора с увреждания – това са част от констатациите в Интегрирания план за развитие на Самоков. Данните от анкети и цялостната дейност по него бяха докладвани днес на заседанието на Общински съвет от ръководителя на проекта, урбаниста Велислава Джамбазова. Планът обхваща периода 2014г. до 2020г., правен е в продължение на половин година; провеждани са няколко обществени обсъждания, които не се предизвикали  обществен интерес.

“Интегрираният план е врата към европейските средства, които приоритенто ще се търсят за финансиране на обектите” – поясни арх. Клинчева, по време на представянето на Плана. Предстои той да бъде разгледан от РИОСВ.

“Интегрираният план цели трайно подобряване на територията на града, предстои неговата реализация, управление и мониторинт от страна на Общината” – добави още Джамбазова.

“Има много въпроси, които не сме разглеждали – слаба икономика, липса на кадри в здравната сфера, изоставени сгради, факт е слабата икономика, факт е, че нищо не предприехме по тези въпроси. Не се посочва в Плана как ще излезем от кризата, която за Самоков е сериозна” – каза по време на заседанието съветникът инж. Петър Георгиев. “Много качествени деца имаме до Гимназията, после не ги виждаме в Самоков. Ние не мислим за тях. Как да останат тук младите. През тези четири години ние не сме направили по-сериозно разискване как да излезем от кризата… Всеки сам си прави интеграцията. В Самоков се правят безчинства, няма никой в затвора. След някоя и друга година местното население ще трябва да се интегрира” – добави още инж. Георгиев.