„Мальовица“ дава работа на 6 инвалиди

Отчетът си за миналата година пред съветниците ще представи и общинското дружество „Мальовица“. Според данните в общинското предприятие „Мальовица“ през миналата година са работили 12 души, половината от които са инвалиди. Основно дейността на фирмата е шивашка и са работи на ишлеме. Приходите са 92 467лв ., а разходите – 94 720лв., дружеството отчита загуба от 2 253лв.