Лопушница пресъхва

 

Река Малка Лопушница е повече от половината пресъхнала. Останал е да тече само един ръкав. Иначе буйната певица на Рила е многоводна, но сухото лято и безводните есенни месеци я пресушиха и се оголи красивото й дъно от огромни камъни, по които тя скачаше на огромни водопади.

Реката идва от езерото под красивия Лопушки връх. Езерото също е с малко вода, която онзи ден беше замръзнала и то бе застинало в есенната си, ледена красота. Ледът се пукаше само от бурния вятър, който вилнееше из ноемврийското небе на планината.