ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ТВОРЦИ ДО 30 ГОДИНИ

Сдружение на писателите – Самоков обявява

литературен конкурс за написване на съвременна творба в две категории:

стихотворение и кратък разказ.

Конкурсът е анонимен. Всеки участник може да предостави до три стихотворения, не поеми и/или един разказ с максимален обем 6 стандартни страници, т.е. 10 800 знака (with spaces, Times New Roman, 12 пункта) в офиса на вестник ,,Приятел” град Самоков.

За да се спази анонимността, творбите на участниците трябва да са поставени в запечатан, ненадписан плик. Освен текстовете на самите творби пликът да съдържа друг малък, ненадписан плик, в който да се сложи лист с адреса и телефонния номер на участника.

Конкурсът е само за участници, родени и живеещи на територията на община Самоков. След приемане на съответния плик, организаторите на конкурса ще съобщят на участника условния номер, под който жури в състав от трима членове ще разглеждат творбите му.

Краен срок за получаване на творбите – 20.08.2019 г. 

Журито ще обяви резултатите на 01. 10.2019 година – Празника на поезията и музиката.

Награди:

първа награда: 300 лв. и плакет;

втора награда: 100 лв. и плакет;

трета награда: 50 лв. и плакет.

Подробности за провеждане на конкурса, мястото и времето на тържеството по връчване на наградите, може да видите в сайта на Сдружението или на страницата му във фейсбук.

От организаторите на конкурса