Лекари до 35- годишна възраст учредиха Сдружение на младите лекари към столична Лекарска колегия на БЛС (СМЛ-СЛК)

Целта на новото сдружение е чрез включване на младите лекари в ръководните органи на Софийската колегия на БЛС да се да се положат основите на нов поглед и възможност за използване и развиване на потенциала, който всеки млад колега има.
„Новото сдружение отстоява правата на младите лекари на територията на Столична Лекарска Колегия. То обединява активни, амбициозни млади лекари от лечебни заведения в София. Сред едни от първите значими въпроси, с които ще се заемем са следдипломното обучение и възможността да зачислиш за специализация, финансирането на младите лекари и възможностите за продължаващо медицинско обучение в чужбина.“, посочи д-р Калоян Чилингиров, който отговаря за връзките с медиите на СМЛ-СЛК.
„Обединявайки се под една чиста идея за по-добро бъдеще ние правим огромна крачка напред в това да осигурим европейски условия на труд и обучение за младите лекари.
В гр. София има над 2 600 млади лекари под 35 години от общо 10 280 лекари регистрирани към СЛК, което безпорно ни прави значими за системата на здравеопазване.Ние убедихме съсловната организация Столична Лекарска Колегия да създадем това дружество като от позицията на пряко засегнати отпроблемите ни, предлагаме решения и работим активно за тяхното осъществяване. Това е една сбъдната мечта и се радвам, че досега винаги сме намирали подкрепата на нашите ментори.“ – споделя д-р Диян Ганев, Председател на СМЛ-СЛК.
Учредителите споделят, че ще се борят да отстояват правата, интересите и заслуженото достойно място в обществото на своите колеги. Държавата има социалната функция да осигури навременно и адекватно здравеопазване като инвестицията в здравеопазването се умножава многократно в годините напред.
Придобиването на квалификация обаче е необходимо да става своевременно и достъпно за всички, нещо което Сдружението е убедено да продължи чрез сегадействащия Фонд за Млади Лекари на СЛК.
Пандемичната 2020г. показа, че младите лекари бяха на първа линия, винаги готови да се справят с трудностите. Мастодонтите на българското здравеопазване привличат голямата част от младите лекари. Те са на авангарда по време на пандемия, но и във времената, когато трябва да водят своето съсловие. Да се развива един млад лекар е необходимо да има равен старт в системата, да надгражда себе си ежедневно и да има сигурност при развитието си. По този начин инвестирайки в бъдещето ни, постигаме световното ниво, което целим.
Младите лекари до 35 години могат да се включат дейността на Сдружението чрез имейл на mladite.lekari.sofia@gmail.com или на нашата Facebook страница – Сдружение на Младите Лекари- Столична Лекарска Колегия на БЛС.
Структурата на Сдружението:
Изпълнителен съвет- Сдружение на младите лекари – СЛК
Председател – д-р Диян Пенчев Ганев
Секретар – д-р Галя Велкова Томова, УМБАЛ „Царица Йоанна- ИСУЛ“
Заместник- председател и ръководител проектна дейност и иновации – д-р Ивайло Атанасов Богомилов, ВМА-София
Връзки с обществеността и набиране на средства – д-р Калоян Йорданов Чилингиров, УМБАЛСМ „Пирогов
Комисии:
Председател комисия следдипломно обучение и научна дейност д-р Теа Димитрова Александрова- Илиева, УМБАЛСМ „Пирогов“
Председател комисия продължаващо медицинско образование-д-р Явор Сашов Асьов, УМБАЛ „ Александровска“
Председател комисия социална дейност и условия на труд – д-р Десимира Сотирова Миронова, УМБАЛ „Света Анна“- София