Комисиите в ОбС са готови. Да се излъчват в публичното пространство заседанията им – настояват самоковци

Съветниците спретнаха и Постоянните си комисии по време на сесията си вчера.

Както е знайно, съветниците са 29 – осем от ГЕРБ, по шест имат самоковските лейбъристи с председател на партията Емил Николов, шест са от БСП, трима са АБВ, по двама имат ДПС, ВОЛЯ и Евророма.

Председател на ОбС е Мая Христева е от лейбъристите. Три са съветническите групи – на ГЕРБ с председател Александър Кроснев, БСП – Николай Кокалов и останалите от групата за „За Самоков“, в която са лейбъристи, ВОЛЯ и Евророма и ДПС.

Сформираха се и Постоянните комисии. Сред самоковци се говори, че е необходимо и техните засадания да бъдат излъчвани и да има гласност в публичното пространство за работата им.

Петима члена ще имат Постоянните комисии. За председател на комисията за бюджет и финанси бе избрана Надка Янакиева от ГЕРБ, а членове са инж. Петър Георгиев, финансистът и управител на банков клон в Самоков Дончо Зашев /БСП/, счетоводителката Евгения Коцова /ГЕРБ/ и Ангел Немов /ОБТ лейбъристи – Самоков/.

В комисията за законност, обществен ред и общинска собственост председател ще бъде адвокат Емилия Атанасова от ГЕРБ. В нея влязоха Спас Кордев /ВОЛЯ/, Мая Христева /ОБТ лейбъристи – Самоков/, Николай Кокалов /БСП/ и Асен Славчев от Евророма. Това е най-натоварената откъм докладни на кмета и проекторешения комисия. Ролята й за работата на ОбС е доста голяма и през нея минават почти всички предложения за решения, които са от значение за общината.

 

ПК по устройство на територията и екологията членове станаха следните съветници – Христо Кочов /ГЕРБ/, син на Г. Кочов, „шеф на Бороспорт“, Цветелина Джелепова /ВОЛЯ/, снаха на Петър Гуцалски, бивш шеф на „Бороспорт“, Александър Методиев /ДПС/, Емил Николов /ОБТ лейбъристи Самоков/, Асен Славчев и Николай Кокалов БСП.  За председател бе избран Емил Николов ОБТ лейбъристи Самоков, по предложение на Мая Христева.

В комисията по здравеопазване и социална дейност попаднаха Мартин Мартинов Евророма, Спас Кордев, Ангел Немов, Евгения Коцова и д-р. Ивалина Трендафилова, която бе избрана за председател. Самоковци се питат защо от състава й директно отпадна д-р Димитър Панев, който беше доста активен съветник в предишния ОбС. Него никой не го предложи да влезе в тази ПК.

Ваньо Тодоров оглави комисията по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика. В нея той ще работи заедно с Радослав Христов /БСП/, Цветелина Джелепова, Чавдар Йорданов и Мартин Мартинов.

В ПК по култура и образование и спорт влязоха председателят Михаил Михайлов /БСП/, Ели Георгиева /БСП/, Миролюба Ташова /ГЕРБ/, Християн Попов /ОБТ лейбъристи – Самоков и Александър Методиев /ДПС/.

В ПК за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество са председател Ал. Кроснев, Васил Благоев /ГЕРБ/, Ели Георгиева /БСП/, Ангел Немов и Йордан Сугарев.

Председател на комисията за разпореждане и възстановяване на земеделските земи ще бъде Васил Благоев, в нея са още Дончо Зашев, Любомир Лобутов /ОБТ лейбъристи, Йордан Сугарев.