Коловози след сеч в Рила. „Ще се възстанови ли теренът“ – питат читатели на сайта „Самоков инфо“

Сигнал за сеч и коловози над село Говедарци подадоха до сайта „Самоков инфо“ туристи. Гости на селото питат: „Ще се възстанови ли теренът и законна ли е сечта?“

 

„На почивка сме в Говедарци и се разходихме към манастирчето „Свети Георги“. Възмутително е, че целият терен към него е разоран безмилостно, няма ли друг начин да се правят горски пътища към сечищата?! А и законна ли е тази сеч на вековна рилска гора? Стотици кубици лежат на склад, законно ли са отрязани?“ – питат в сигнал читатели на сайта „Самоков инфо“. „Тези коловози по пътя за гората са възмутителни, ще бъде ли възстановен пътят, по него към манастира „Св. Георги“ минават много туристи. А и пътят от Самоков до Говедарци е в ужасно състояние“ – споделят още нашите читатели.

Според снимките, които са ни изпратени, вероятно става дума за сеч, която е започнала след търга, който се проведе в края на миналата година в Държавно горско стопанство – Самоков.

О20190202_141119т тръжните документи става ясно, че фирмата, която е спечелила търга е „Родопа форест“ с управител инж. Владимир Малинов,. т.е има право да извършва сеч.

Обектът е с площ от 38 декара, съгласно позволително за сеч от 15. 01.2019г. за подотдел 727 плътни кубика иглолистна дървесина. Сечта се провежда съгласно одобрен горскостопански план на ТП „ДГС-Самоков“.

За да бъдем обективни, публикуваме и казаното от директора на ДГС –Самоков инж. Александър Кроснев.

 

„Предвиждането на сечта, извършеното маркиране, издаденото позволително за сеч са съгласно Закона за горите и подзаконовите актове по прилагането му. Временните складове и извозните пътища са съгласувани с кмета на село Говедарци, Георги Шуманов, с цел запазване на инфраструктурата около параклиса „Свети Георги“ , като фирмата изпълнител  и стопанството след приключване на сечта, са ангажирани да почистят района и да възстановят нарушените пътища, за което е съставен и протокол. Сечта се провежда с цел постигане на естествено възобновяване на гората. Контрол върху сечта се извършва ежедневно от  горски служители на ДГС – Самоков“ – каза по повод читателските въпроси инж. Александър Кроснев.

Дали ще бъде възстановен теренът и какво ще бъде вписано в протоколите на властимащите, ангажирани с горския контрол, ще покаже близкото бъдеще. До сайта „Самоков инфо“ е подаден сходен сигнал за сеч в района на селата Мала Черква и Маджаре.

Десислава Стоянова