Кои училища са „защитени“?

До редакцията на сайта „Самоков инфо“ бе изпратено читателско писмо, в което се пита какво означава „Защитено училище“.

По смисъла на Закона за предучилищно и училищно образование защитено училище e учебно заведение, което, ако бъде закрито или преобразувано, най-малко десет ученици от първи до седми клас ще пътуват на не по-малко от 20км. до най-близкото друго училище. Защитените училища получават ежегодно допълнително финансиране чрез бюджетите на Общините в размер на 15 на сто от стандарта на ученик, умножен по разликата между минимални и реалния брой ученици.

Както писа сайтът „Самоков инфо“, за защитено училище по време на юлската сесия бе определено училището в село Ярлово.

В него се обучават деца от селата Ярлово, Ковачевци и Поповяне. През учебната 2017г./2018г. в него е имало 66 ученици от първи до седми клас и 18 деца в Подготвителна група.