Кога и с кого ще дискутират бюджета

Изготвен е графикът за обсъждане на проекто-бюджета с второстепенните разпоредители с бюджетни средства към Община Самоков. 

Срещите ще се проведат на 20-ти януари. С Общинското предприятие „Маркетинг, туризъм и туристически дейности” – 10.00ч., с Дом за стари хора – с.Ковачевци – 10.20ч., Градски исторически музей – 10.40ч., Домашен социален патронаж – 11.20ч.,  ОП „Общинско лесничейство” – 11.40ч.,Дом за стари хора „Сем. Д-р Калинкови” – гр. Самоков – 12.20ч., ОП „Строителство, ремонт и озеленяване” – 12.40ч., ОП „Спортни имоти и прояви” – 13.00ч.