Кметовете на малки населени места питат за прага за образуване на кметство

В писмо до всички политически партии и коалиции кметовете на малки населени места поставят проблема за прага за образуване на кметство. Решението за посланието беше взето на заседание на управителния съвет на Националното сдружение на кметове на кметства, което се проведе в смолянското село Момчиловци.

Кметовете питат биха ли подкрепили законови промени, чрез които прагът за образуване на кметство да се промени от 350 на 100 души по постоянен адрес.

Два месеца преди парламентарните избори кметовете на кметства изразиха категоричното си несъгласие с увеличаването на прага и се наеха да продължат анкетирането на жителите в селата с въпроси, касаещи промените в Изборния кодекс през 2016-та година.

До момента в проучването са включени 1500 души, като повечето отговори са в подкрепа на настоящите искания на Сдружението.

„С това не се укрепва демократичния политически процес. Напротив, ерозира се. Към времето на изготвяне на анализа през 2016-та година гражданите с пряко засегнати права бяха 270 000. При актуализиране на експертизата в днешно време на растящата тенденция за завръщане към живота на село, особено след пандемичните ограничителни мерки, числото би станало 400 000. Ще настояваме отново за промяна на прага още в първия работен ден на новото 45-то Народно събрание“, категорични са кметовете на кметства.

Източник:БНР