КЗК удари кмета на Банско с 43 бона

Комисията за защита на конкуренцията глоби кмета на община Банско Георги Икономов с 43 хил. лева заради неправилно възложена обществена поръчка, съобщиха от КЗК.
Глобата е в размер на 1% от стойността на обществената поръчка за извършване на услуги по транспортиране на смесени битови отпадъци и биоотпадъци, метене на улици, тротоари, площади и други обществени обекти, почистване на вади, шахти и водостоци, зимно снегопочистване и поддържане на вътрешната улична мрежа на населените места в община Банско, възложена на фирмата „Евро Импекс – Банско“ с очаквана обща стойност от 4.3 млн. лева.

На 9 октомври миналата година Върховният административен съд отмени решението за класиране и избора на изпълнител за поръчката. Глобата на Икономов идва съобразно разпоредбите на съда.

Максималната предвидена санкция, която можеше да получи кметът е в размер на 10% от очакваната обща стойност на договора, но от КЗК считат, че тъй като предметът на обществената поръчка включва снегопочистване, което е от голямо значение за общината и е неотложно, са на лице смекчаващи обстоятелства.

frognews