КАТ вече няма да се вика и при ПТП с по-тежки щети

Полицията вече няма да се вика при пътнотранспортни произшествия (ПТП) с по-тежки щети, ако няма пострадали хора. Освен това двустранните констативни протоколи  няма да се регистрират в КАТ.

Това са някои от по-важните промени в Наредбата за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Гаранционния фонд. Наредбата беше приета окончателно от Комисията за финансов надзор (КФН) във вторник. Тя е изготвена заедно с МВР и урежда документирането на ПТП.

Двустранен констативен протокол може да се подпише между участниците във всяко ПТП, в което не са пострадали хора, гласят промените в наредбата.

Досега действаше правилото, че не се подписват двустранни протоколи, когато някое от превозните средства не може да се придвижва на собствен ход.

В момента двустранен протокол се съставя, ако участниците в ПТП са само двама, имат българска регистрация, причинени са само материални щети, не е създадено задръстване, превозните средства са в движение, водачите не са вземали алкохол или наркотици и между тях има съгласие за причините за произшествието.

С промените отпада изискването пътнотранспортното произшествие или двустранните протоколи да се регистрират в МВР. Формата и съдържанието на протоколите се запазват.

Двустранен протокол обаче не се съставя, ако някой от участниците в ПТП-то има съмнение, че другият шофьор е взимал алкохол или наркотици, или пък няма книжка. В такъв случай, както и ако няма съгласие между участниците в произшествието за подписване на двустранен протокол, задължително трябва да се извика МВР.

От КФН припомниха, че не се посещават от органите на МВР и не се съставят документи, когато повредите на автомобила са в резултат на природни бедствия, пожар на самото МПС, при повреди в паркирано състояние и когато не са причинени от друго превозно средство. Ако обаче повредите са в резултат на ПТП с един участник и МПС не е в състояние да се придвижи на собствен ход, произшествието трябва да бъде посетено от полицията.

С наредбата се урежда и електронният обмен на информация между МВР и Гаранционния фонд, съответно и застрахователите, за ПТП, посетени на място от МВР и за тези с двустранни протоколи, за които е предявена претенция пред застраховател.

Ежедневно ще се обменят и цифрови снимки от произшествията, които са посетени на място от органите на МВР.