Ремонти в Шипочане и Широки дол, записани в Капиталовия списък за тази година

Изготвен е поименният списък на обектите и са оповестени средствата за ремонтите им, предвидени за тази година. Съобщено е, че утре следобяд в Общината ще се проведе обществено обсъждане на новия бюджет.

Според данните в т.нар. Поименен списък са предвидени като разходи за ремонти общо 13 503 338лв. От тях собствени средства са 4 970 192лв. , от проекти към Европейския съюз са повече – 6 424 069лв., от държавата са 940 300лв., от други източници са 1 168 777лв.

За ремонт на улица в Бели Искър „Черковна“ ще се дадат 22 569лв. , за ремонт на кръстовището на същата улица още – 37 136лв.

Предведен е ремонт на мостово съоръжение в Шипочан на стойност 31 517лв. плюс още 20 177лв. за устои на мостове в Шипочане. За друга улица в селото с дължина 137 метра са предвидени 40 742лв., за подпорна стена отново в Шипочане с дължина 20 метра – 31 392лв. За основен ремонт на улица в Шипочане с дължина 70м – 28 612лв.

За основен ремонт и укрепване на подпорна стена на река „Гръчко дере“ – 7 472лв., за основен ремонт на уличното платно и отводнителна система на улицата до гробищата на село Широки дол са предвидени 52 233лв., за улица „31-ва“ в Широки дол – 27 438лв.