Как ще заработи маданът – питат съветници

 По докладна на кмета Владимир Георгиев, Общински съвет на сесията си  прехвърли с решение  по баланса на Общинско предприятие „Маркетинг, туризъм и туристически дейности“, сграда и прилежащ терен към нея „Действащ модел на металургично съоръжение за преработка на първично добито в пещите желязо „САМОКОВ“.

Става дума за направения по пътя за Боровец Мадан. Съветникът Васил Зашкев по време на сесията попита дали маданът е работил някога от монтирането си през есента на 2016г. и защо се намира над нивото на реката.

“Самоковци коментират, че за да започне да функционира, трябва с цистерна да се кара вода отнякъде.  Какви са техническите параментри и какво предвиждате да се случи там. Аз не съм видял някакъв живот да има там до момента. В момента стои като паметник” – каза Васил Зашкев. Думите му бяха приети със смях от съветниците и общинска администрация.

“Нямаше как да го направим в рамките на реката, вътре има сервитут, реката, и трябваше да искаме разрешение от Басейнова дирекция. Дори на тази река няма такъв приток на вода и няма да бъде задействан. Предвидили сме към него да се направи помощна сграда. Сега сме сложили вече една дървена будка, ще има касов апарат, за да организираме тази дейност и да има събирамеост на такси. Ще има лектор, който ще изнася лекции и беседи” – отговори кметът.

За изграждането на мадана, който бе открит през есента, кандидатства само една фирма -„Арка – ЛТД“ ООД. Обект на поръчката бе проектиране, изграждане и авторски надзор на действащ модел на – металургично съоръжение за преработка на първично добито в пещите желязо „САМОКОВ“, наричан още ‘Мадан“, използван от 14- 15 век до началото на 20 век.  Прогнозната стойност на поръчката беше 238 700лв. без ДДС.