Как се сече в Рила за новия лифт? – питане на съветник по време на днешната сесия

Днешната сесия на съветниците започна с питания на общински съветници към кмета Владимир Георгиев. Те бяха първа точка в дневния ред на заседанието.

Първото питане бе от д-р Панев. „Питането ми е провокирано от това, че само преди четири месеца при обсъждането на право на строеж за новия лифт на „Мартинови бараки“,  концесионерът „Бороспорт“ каза, че няма да бъде унищожено нито едно дърво и т.н. Тогава за мен беше ясно, че това е поредна лъжа в тази зала. При една р20180929_105543азходка се натъкнах на поголовна сеч. Затова питането ми е конкретно относно разширяване на пистовия комплекс в Боровец. Ширнало се е едно поле не по-малко от три декара. Най-фрапиращото е при извършения байпас над хотел „Олимп“. Въпросът ми е къкав е размерът на отсечените площи и какво е направено с отсечения дървен материал?“ – бе част от питането на съветника. Втората точка на питането бе за паркинга пред хотел „Айсберг“. „Паркингът през пролетта и лятото бе превърнат в строителна площадка. Компенсира ли фирмата с нещо Общ20180929_111229ината, за това, че е ползвала паркинга?“ – бе част от въпроса.

 

Кметът в отговор каза, че е правото на строеж на лифта е учредено от общинските съветници. „Възложил съм с джипиеси да се измери дали има навлизане в общински имоти. Ще ви представим данните, като направим измерванията. Съгласно договор за право на ползване „Бороспорт“ е ползвател на поземлените имоти. Пистите не са разширявани за сметка на съседни общински имоти. Описаните в питането ви терени попадат в подотдел, в който е извършвана редовна и принудителна сеч от Общинско лесничейство. Изесечени са опасни дървета и с нарушена цялост. Отсечената дъ20180929_111220рвесина е продадена от Общинско лесничейство по утвърден ценоразпис“ – отговори кметът.

„Относно питането за паркинага съгласно Наредбата за местните такси се разрешава временно ползване на строителни площадки в срок от една година. На посоченото основание на „Бороспорт“ е разрешено временно ползване като строителна площадка на част от паркинга западно от хотел „Айсберг“, за което дружеството е заплатило такса от 7 000лв. за периода юни – септември“ – беше отговорът на кмета.

Д-р Панев заяви, че е очаквал подобен отговор. „Но все пак, за да започне сеч и да се оформя нова писта, трябва да има разрешение от Общината. Сигурен съм, че това са общински имоти, както за това, че има разширение на пистите и се навлиза в общински имоти“.

Както е известно преди месеци бе дадено разрешение „Бороспорт“ да направи нов, шестседалков лифт.