Каква ще е съдбата на бившото школо в Ковачевци?

Вчера съветниците гласуваха със „За“ докладна на кмета за преобразуване собствеността на общински недвижим имот в Ковачевци, ведно със сгради – училище – и го обявяват за частна общинска собственост, поради обстоятелството, че е училището вече 10 години е затворено. В докладна на кмета Йорданка Бекярова се посочва, че сградата е опасна, покривът тече, а в нея често играят децата от Ковачевци.

Имотът е с площ от 4350кв.м. Сградата е масивна, гредоред, на два етажа и мазе, строена е през 1951 г. и 1907г. , има акт за публична общинска собественост от 2001г. Училището е закрито през 2004г. и със заповед на министъра е преобразувано НУ „Христо Ботев“ с Ковачевци и УО „Васил Левски“ – село Ярлово, учениците от Ковачеци продължават образованието си в Ярлово, намиращо се на 5км от Ковачевци, което засега е в списъка на защитените училища и получава средства от държавния бюджет.