И шосето на „Дервена“ ще бъде ремонтирано

Агенция „Пътна инфраструктура” е изпратила възлагателно псмо до Областно пътно управление София – област за извършване на ремонтна дейност на участък от път II-62 Самоков – Дупница в местността Дервена.

Участъкът от около 4 км не бе включен в предвидения ремонт по обособените в два проекта Лот 27 и Лот 28. Кметът Владимир Георгиев и кметовете на Сапарева баня и Дупница поискаха участъкът в местността Дервена да се включи за ремонт през тази година. При  прегледа на техническия проект е установено, че в инвестиционното намерение липсва този участък. В технически проект същият е разработен като проектно решение с изпълнение на допълнителна, трета лента за движение и съответно с по-голям пътен габарит. Във възлагателното писмо не се предвижда разширението на пътния участък. Ще се направи нова настилка на съществуващата широчина на пътя, ще се оформи банкета, ще се поставят нови мантинели и пътна маркировка. Посоченият участък преминава през най-критичната точка от целия път Самоков – Дупница – напомнят от Общината.

„Дервена” има голям наклон, с изключително компрометирана асфалтова настилка, причинено от непрекъснато обливане на повърхностни води от целия планински скат.

През август миналата година стартира ремонтът на пътя Самоков – Дупница. Ремонтът все още не е приключил, като до момента се работи основно по отводняване на пътя и оформяне на крайпътните канавки и подходите към черните пътища. Срокът на договора за ремонта изтича в началото на август. Срокът за приключване на ремонта на участъка“ Дервена“, посочен във възлагателното писмо, е 30 септември.