И в Белчин ще назначат кмет. Назначават повечето от селските кметове, в сравнение с 2015 г.

Кметът Вл. Георгиев на първата работна сесия на съветниците в четвъртък представи докладна и допълни, че има много въпроси за решаване и на следващото заседание ще има докладни по тях. Той припомни, че има промени в закона за изборите и конкретно за кметовете на села, които ще бъдат назначени, а не избрани от местното население, както през миналите местни избори през 2015г. Въпросът е свързан и с промени в структурата на общинска администрация. Съгласно нормативната уредба ОбС трябва да одобри общата численост на общинска администрация по предложение на кмета на общината.

Тази година избори за кметове на кметства се проведоха само в селата, които имат население над 350 души.  Ще бъдат назначени кметски наместници в селата Белчин, Маджаре, Алино, Шипочан, Поповяне, Ярлово, Клисура, Гуцал, Рельово, Горни окол, Злокучане.  Вероятно те ще останат в същия състав, както и екипът в Общината, с изключение на досегашният зам. Васил Сайменов, който бил пенсиониран.

През 2015 г. избори за селски кметове имаше и в тези села. Тогава гласуваха и селата с повече от 100 жители.

Почти всички села в Самоков се управляват през годините от БСП. През 2015 г. резултатите бяха следните:

Село Клисура: Елена Симонова – БСП спечели със 127 гласа,

Ярлово – Васил Миленов – БСП – 123 гласа, Белчин – Венета Балабанова – БСП – 110 гласа, най-близо до нейния резултат тогава имаше кандидатът на Реформаторския блок за Стоян Васов гласуваха 102.

Алино – Б. Брейчев – БСП – 147 гласа

Горни окол – ГЕРБ – Стоян Кръстев – 56, тогава БСП там получи с три гласа по-малко.

Рельово – БСП Йордан Клещанов спечели през 2015 с 86 гласа

Злокучане – БСП Кристиян Здравков – 68 гласа през 2015

Поповяне – Елена Михайлова – БДЦ – 65 гласа

Гуцал – Иван Борисов беше от БСП и дълги години управлява селото, почина през това лято. През 2015 г. получи 60 гласа.

Маджаре – от няколко мандата кмет в селото е Иван Марков от БСП. През 2015г. получи 120 гласа.