Инж. Петър Георгиев пред медии: „В Общинския съвет има хора без морал“

В изявление пред медиите вчера инж. Петър Георигев заяви, „че в Общински съвет – Самоков има хора със съмнителен морал“. Той сподели мнението си за почти всички съветници, като не подмина с коментар и работата на тези от тях, които бяха в местната власт и преди. Изявлението на инж. Петър Георгиев е уникално по рода си в политическата история на Самоков. Предполага се, че темата ще има продължение. Един от важните въпроси, които засяга Георгиев е за заплатите на съветниците, за качествата им, образованието, морала и възможностите им да ръководят съдбините на града.

На сесията през месец февруари, както съобщи сайтът „Самоков инфо“, инж. Петър Георгиев бе предложен за удостояване със званието почетен гражданин на Самоков, но при гласуването не получи необходимия брой гласове.

Това звание се дава на местни хора, сред тях през годините бяха удостоени Симеон Пешов, художникът Христофор Пейчев, футболистът Ивайло Йорданов, спортният деятел Георги Дойков, спортния деятел Иван Чешмеджиев, строителят Петър Рогачев, Петър Попангелов и много други.