Имот в Белчин в Програмата за приватизация

Имот в Белчин бани да се включи в Програмата за управление и разпоржеднане – това решиха съветниците на сесията си в петък. Кметът им напомни, че въпросният парцел не е включен в Програмата за приватизация и е твърде вероятно, ако преди това се вземе решението, то да се върне от областния управител. Стана ясно, че за имота има внесена молба от Марияна – сестра на Кирил Добрев.
Печатни медии миналата седмица писаха, че за петъшната сесия е внесена докладна от администрацията относно продажба на УПИ-парцел ІІІ-79 за „ресторант” с площ от 2500 кв.м. в кв.6 по регулационния план на к.к.Белчин бани, по повод молба вх.№ 9400-841/23.06.2015 г. от Марияна Николаева Добрева за закупуване на прилежащ терен към собствена сграда.
На заседанието си Правната комисия преди сесията е предложила Общински съвет-Самоков да одобри изготвената пазарна оценка 39 000 лв. без ДДС или 15,60 лв./кв.м. за парцела в курорта Белчин бани. Освен цената за имота във вилната зона се коментираше и наличието на конфликт на интереси, тъй като оценката е направена от общинската фирма “Самоковконсулт”, ръководена от Катя Масларска, съпруга на съветника Райко Масларски, който като член на Правната комисия не си беше дал отвод по време на заседанието на комисията.