Изтича крайният срок за подаване на годишни данъчни декларации от юридическите лица за 2015г.

От МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ напомнят, че 31 март 2016г. е крайният срок за подаване на годишни данъчни декларации за облагане с корпоративен данък от юридическите лица. В този срок следва да се плати и дължимият корпоративен данък, след придпадане на направените авансови вноски.

   Фирмите, които подадат годишни декларации по електронен път полват 1 % отстъпка от дължимият данък, само ако същия е внесен в срок до 31 март 2016г. Годишна декларация да длъжни да подават и фирмите които през 2015г. не са осъществявали дейност в срок до 31 март 2016г. Неподаването на декларации се санкционира като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя. 

Информация за попълването и подаването на декларация за облагане с корпоративни данъци може да се получи на телефона на информационния център на НАП 0700 18 700 на цената на един градски разговор.

Петър Захариев