Извънредно заседание в областта

През тази седмица се проведе извънредно заседание на Общото събрание на членовете на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-София. Заседанието се откри и води от Илиан Тодоров –  председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-София и областен управител на Софийска област. На събранието присъстваха Никола Нитов- управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-София, инж. Итова – главен инженер на ВиК София област и екипът на областна администрация.

На заседанието се гласува и прие решение за „Определяне препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-София за 2018г., съгласно чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

Пресцентър на областна администрация