Идат ли бедствия от язовир „Бели Искър“?

 

Това попита на сесията съветникът Светлана Атанасова. „Язовир „Бели Искър“ е едно от най-старите хидротехнически съоръжения в България, изграден преди около 70 години. Язовирната стена е първото такова масивно съоръжение за времето си. Язовирът е собственост на Столична община и се управлява на концесия от Софийска вода. От няколко години хидроинженери алармират, че стената се нуждае от ремонт. На заседание на Общински съвет /в края на миналата година,бел.ред./ беше изслушан представител на Националния съвет за подобряване водоснабдяването на България. Според председателя на организацията, инж. Г. Хитров, никоя институция не взима мерки за укрепване на стената. Каква комуникация е осъществена с отговорните институции, относно изнесената информация по проблема и какви мерки са взети за стабилизиране на язовирната стена?- бе част от питането на Светлана Атанасова към кмета на Самоков.

Той поясни, че язовирът е публична държавна собственост и поставените проблеми за ремонт на стената се явяват извън компетенциите на Община Самоков и …“ и засягат взаимоотношенията между Столична община и „Софийска вода“ АД по сключения между тях концесионен договор“ – отговори градоначалникът по време на сесията на местния парламент. Той добави, че с оглед сериозността на поставените въпроси, свързани с риска от бедствени ситуации, Общината полага усилия за решаването на проблема, като изпраща писма с изразено желание за срещи със Столична община и „Софийска вода“.

На заседанието на ОбС, проведено на 21-ви май, за да се изкаже, дойде и инж. Хитров, който пръв алармира още през миналата година за рискове от нарушената цялост на стената. Той не крие опасенията си от потенциално бедствие. Според предположения на специалисти, изказани преди месеци в публичното пространство, ако язовирът прелее, ще стигне до първите квартали на столицата.

Кметът в отговора си посочи още, че ежегодно междуведомствена комисия от Областта прави проверка на потенциално опасните водни обекти. При последната /17.10.2014г./  комисията е посочила, че техническото състояние на стената е изправно и отговаря на показателите за сигурност. Новото обследване ще бъде през юни месец. Избрана е фирма „Ежис България“ ЕАД за разрабатване на проект за рехабилитация на стената.