Ивелина Василева, министър на околната среда и водите, в интервю за предването „Денят започва“ по БНТ за депото в Самоков:

Не мога да оспорвам съда

Днес в студиото на „Денят започва“ министърът на околната среда отговори на актуални за самоковци въпроси. Водещата на предаването съобщи, че в редакцията им завчера е получено отворено писмо. „Става въпрос за Самоков – вие познавате сюжета. Какво ви дава увереност, че депото в Самоков няма да въздейства върху най-близката до него река Искър, а оттам и върху цялата столица? Вече 5 години част от хората в Самоков се борят срещу изграждането на депо за боклук на мястото между града и близкото село Драгошиново. Според тях това ще повлияе на околната среда“ – даде начало на разговора водещата. В отговор Ивелина Василева каза, че миналата седмица е била на среща с хората от Драгошиново и Самоков заедно с експерти от Министерството и с кмета на общината. „Знаете, че политиката, свързана с управление на отпадъците на местно ниво, е политика, която се управлява от местната администрация и местната власт. Това, което държавата прави, е да подпомага реализирането на тези политики, включително и със средства, осигурени по Оперативна програма „Околна среда“ . В програмен период 2007-2013г. има сключени договори за 850 млн. лв., всички те насочени към това да бъдат изградени модерни системи за третиране на отпадъците. Безспорно запозната съм с притесненията на хората. Това, което коментирахме и по време на срещата е фактът, че е провеждана оценка на въздействието върху околната среда, която е оспорена от тях. В последствие има съдебни дела и произнасяне на окончателна инстанция на съда по отношение на коректността и правилността оценката. Тоест това е експертното становище“. В отговор на въпроса може ли да са манипулирани оценките, министърката заяви: “В конкретния случай проектът е започнал далеч назад във времето. Имало е обществено обсъждане, но вероятно тогава не са били повдигнати някои от притесненията и съображенията, които в последствие пък са били изразени в жалба, разглеждана от съда. Но, както споменах, съдът се е произнесъл и аз не смятам, че мога да оспорвам решението му. 16 депа са в процес на изграждане, четири вече са изградени с финансиране по Оперативна програма „Околна среда“ – в Ботевград, в Столична община, в Добрич, в Малко Търново. На финала са вече дейностите по изграждането на регионалните системи в Габрово, в Бургас. Предстои финализирането и на изграждането на регионалните системи във Видин, Велико Търново, Хасково и други. Има рискови проекти, които са забавени предвид на дълги процедури на обжалване и на тръжните процедури, и на притеснения, изразявани от гражданите“.

Видео