Значки и медали за учители

На тържеството по случай Деня на славянската писменост и култура, 24 май, със златни значки ще бъдат удостоени учителите Ренета Павлова – ОУ „Христо Максимов”, Емилия Бонева СОУ „Отец Пайсии”, Христоско Чамов –ОУ „Митрополит Авксентий Велешки”, Живка Генадиева ОУ „Митрополит Авксентий Велешки”, Георги Любенов Зафиров НУ „Станислав Доспевски”, гр.Самоков и Виолетка Никова НУ „Станислав Доспевски”.

Със сребърни знаци ОбС удостои Наташа Захариева СУ „Никола Велчев”, Йорданка Цинцарска – ПУ „Неофит Рилски”,Елисавета Стрильова – ПТГ „Никола Й. Вапцаров”, Веска Пенова ЦДГ „Детелина”, Марияна Димитрова СОУ „Отец Паисий”, Виолетка Щупалова ОУ „Митрополит Авксентий Велешки”.

Грамоти по предложение на Педагогическите съвети ще получат 28 учители. Сред тях са Мариянка Райчова Фичерова – старши учител в начален етап от основното образование в ОУ „Васил Левски”, с.Ярлово; Антоанета Георгиева Гергова – старши учител в начален етап от основното образование в ОУ „Васил Левски”, с.Ярлово; Марина Любомиро ва Василева – младши учител в ОУ „Димчо Дебелянов”, с.Говедарци; Маргарита Стоянова Георгиева – учител по физика и астрономия в ПГ „Константин Фотинов”, Стефанка Георгиева Митрева – учител по немски език в ПГ „Константин Фотинов”, гр.Самоков; Емилия Георгиева Попова – учител по немски език в ПГ „Константин Фотинов”,  Мария Трайкова Гроздева – учител по география и икономика в ПГ „Константин Фотинов”; Светла Тенева Каратенева – учител по биология и здравно образование в ПГ „Константин Фотинов”, Радостина Сотирова Радойкова – учител по английски език в ПГ „Константин Фотинов”, Мария Райкова Андреева – Кроснева – учител по информатика и информационни технологии в ПГ „Константин Фотинов”,  Гергана Цветанова Змийчарова – главен учител в НУ „Петър Берон”, гр.Самоков; Валентина Илиева Попова – главен учител в НУ „Петър Берон”,; -Марийка Методиева Угринова – старши учител, подготвителна група в ОУ „Христо Смирненски”, с.Радуил; -Лиляна Иванова Банкова – старши учител в ОДЗ „Самоково”, ; Елена Спасова Зарева – старши учител във филиал с.Говедарци към ОДЗ „Самоково”, Еличка Стоянова Ахчийска – учител в ОДЗ „Зорница”,  Соня Петкова Дибекова – старши учител в ОДЗ „Звънче” – филиал „Осми март”,  Виолета Веселинова Янкова – старши учител в ОДЗ „Звънче” – филиал „Осми март”, ; Ирина Рангелова Атанасова – учител в ЦДГ „Пролет”, Даниела Ангелова Околска – старши начален учител в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, гр.Самоков; Йорданка Иванова Николчова – старши начален учител в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”,  Валентина Николаева Дудина – старши възпитател в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, гр.Самоков; Елена Николай Ангелова – старши учител по математика, физика, труд и техника в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, гр.Самоков; Надка Николова – учител по професионална подготовка в Професионална гимназия по туризъм, Николай Ковачев – учител по професионална подготовка в Професионална гимназия по туризъм, Йорданка Димитрова Георгиева – младши учител по английски език в СОУ „Отец Паисий”, гр.Самоков; Ирина Георгиева Бонева – старши учител в прогимназиален етап в ОУ „Митрополит Авксентий Велешки”, Мария Крумова Юнакова – учител в ЦДГ „Детелина”.