За ремонта на църквата в село Доспей

Местните жители на село Доспей получиха подкрепа от Архиерейското наместничество в лицето на отец Михаил Колев, както и от отец Любомир и преди месец започна ремонт и възстановяване на църквата в селото „Св. Петър и Св. Павел“. На сесията си в четвъртък съветниците също ще гласуват да се помогне в дейностите. Ще се гласува проекторешение по повод постъпило искане от черковното настоятелство в село Доспей, към което е приложена количествено стойностна сметка за необходимите материали за ремонта. Има потребност от дървен материал за подмяна на покрива, подпорните греди и подпокривната конструкция. Съветниците предлагат да се дари 90м3 обла иглолистна дървесина за ремонта. Църквата е една от най-старите в Самоковско и почти цялата е рухнала. Доспейци обаче искат да бъде възстановена.