Застраховки за имоти в Самоков, Гуцал, Боровец и др.

От общинската хазна ще се дадат средства за застраховане на имоти – частна общинска собственост, на основание чл.9 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.12А ал.2 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Общата стойност на имотите по балансова стойност е 16 587 022.45лв.

 

 Инв.№ НАИМЕНОВАНИЕ БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ
гр.Самоков
4 Административна сграда ІІри етаж 28 971.00
32 Стар съвет-2-ри етаж 119 762.00
33 Стар съвет-3-ти етаж 95 809.70
41 Бивша топлофикация 235 568.60
43 Библиотека,коридор,четалня I-ви кв. 51 260.70
1162 „Китова къща“ кв.81/ и Кл.на пенс.център/ 18 363.50
1178 Дърводелска работилница, сграда 1 20 732.60
1179 Дърводелска работилница, склад 3 528.00
1180 Дърводелска работилница, сграда 2 10 836.00
1181 Дърводелска работилница, навес 2 484.00
30476 Сграда „Кутна хора“/ДСП и клуб на пенсионера/ 66 941.10
1117 до 1133 Временни търговски обекти, ул.Македония“34 160 518.28
11100 2-ри етаж бивш партиен дом 527 209.70
1160 Образописова къща 18 603.10
1170 Телевизионна база средно тяло 34 491.50
1171 Телевизионна база западно тяло тяло 16 673.50
22604 Кафе – сладкарница 103 424.41
22603 Арт – магазин 102 992.16
1166 Помощна сграда /Културен дом IV-ти квартал/ 1 420.00
1165 Културен дом IV-ти квартал/Кл.на пенсионера/ 239 483.60
45 Сграда клуб на БСП, Комекес и ч-ще „Младост“ 110 420.20
29948 Сграда-Бившо общинско лесничейство 47 524.60
29949 Сграда-Бившо общинско лесничейство 4 721.00
15 Общ.Самоков-сутерен/столова 182 450.60
16 Община Самоков-кафе 5 етаж 41 621.60
28 Бивши бараки на БКС 18 906.70
17166 Самост.обект за офис в общ.блок 71 396.78
21982 Сграда Есовата къща РЗП 191 кв.м. 21 865.90
21983 Складово помещение към Есовата къща 4 251.10
27180 Сух фонтан централна градска част 184 295.31
39183 Мембрана панорамно кафе 69 960.00
35924 Панорамно кафе крайречна зона 99 480.00
34595 Дом за деца и юноши“с.Гуцал-сграда училище 28 305.30
34596 Дом за деца и юноши“с.Гуцал-пристройка 19 702.20
34597 Дом за деца и юноши“с.Гуцал-санитарен блок 3 774.00
34598 Дом за деца и юноши“с.Гуцал-стоп.сграда, с гараж и агрегатно помещение. 1 635.80
ОБЩО: 2 769 384.54
Дом за стари хора Самоков 1 246 200.00
ОП“Спортни имоти и прояви“  
Ледена пързалка 385 855.07
Въжено съоръжение за деца до 10г. 20 300.00
Въжено съоръжение за деца над 10г. 23 025.00
Пирамида „Въжен град“ 8 900.00
ОП“Маркетинг,тур.и тур.дейности“  
Общински хотел и покрит басейн към сп.зала 7 834 857.48
Адм.сграда-община-Туристически център 121 265.40
Хотел Боровец Гардънс 3 146 715.00
Райово  
1292 Кметство, п-л 1, кв.36 17 615.00
1241 училищна сграда п-л 3 45 684.00
1242 Пристройка работилница и стол 15 643.00
19413 Апартамент № 1 с. Райово 9 117.28
22351 Апартамент № 2 с. Райово 4 814.85
Ковачевци  
11092 Масивна сграда-ІІІти етаж Кметство 4 361.70
1246 Читалище, п-л 10, кв.31 7 030.00
  Клисура  
1206 Читалище- ІІ ри етаж от сграда 5 003.10
Мала Църква  
1209 Здравна служба 4 610.80
Маджаре  
30473 Сграда ЗП-90кв.м. и пристр.ЗП -42 кв.м. 5 493.00
Боровец  
1232 Бунгало/4 секции/кв.21 34 743.90
1233 Бунгало/4 секции/кв.21 34 743.90
31017 Бунгало 18кв.м. 4 790.50
31018 Бунгало 18кв.м. 4 790.50
31929 Сграда ЗП 53кв.м. 14 105.30
31930 Сграда ЗП 53кв.м. 14 105.30
31929 Сграда ЗП 53кв.м. 14 105.30
31930 Сграда ЗП 53кв.м. 14 105.30
31931 Сграда ЗП 53кв.м. 14 105.30
31932 Сграда ЗП 54кв.м. 14 371.50
31933 Сграда ЗП 305кв.м. 81 172.10
31934 Сграда ЗП 57кв.м. 15 169.90
35842 Сграда 65231.918.262.9 ЗП 281 кв.м. 272 331.20
Поповяне  
1140 Сграда кметство 10 680.00
Широки дол  
16890 Училище 38 565.40
  Шипочан  
1144 Сграда  едноетажна 2 376.20
1145 Двуетажна сграда 1 488.10
1227 Комбинирана сграда 11 931.60
Гуцал  
1271 Здравна служба застр.п-щ 94кв.м.постр.1972г. 2 411.70
1272 Поща застр.п-щ 110кв.м., 2ет., постр.1987г. 6 945.80
1297 Кметство, 115кв.м., гредоред, постр.1927г. 3 427.80
Говедарци  
1299 Здравен дом 59 411.60
1302 Къща музей кв.49,ЗП-69,40кв.м. 4 000.10
1303 Музей“Мара Малеева“ 27 354.30
Радуил  
21287 Съблекалня ЗП-78кв.м. 4 592.00
Рельово  
ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ  
Фондохранилище/старо следствие/ 205 322.63

                         Всичко: 16 587 022.45