Започна срещата на еколози в Боровец

Кметът Владимир Георгиев откри днес IMG_829842-та Асамблея на Асоциацията на еколозите в общините, която се провежда от днес до 9 юни в хотел „Самоков“ в Боровец.

Панелната програма предвижда представяне на добри практики по управление на отпадъците, опазване на околната среда и биоразнообразието. Кметът Георгиев приветства участниците и изрази надежда, че предвидените панелни обучения ще бъдат изключително ползотворни, да генерират нови идеи и да се обменят добри практики. Той запозна присъстващите с екологичните проекти и инициативи, реализирани на територията на Община Самоков.

Три пречиствателни станции функционират на територията на общината.

„Много важен въпрос, който стои на дневен ред е определяне на такса биторви отпадъци и се надявам с предложения и идеи не само от финансистите, но и от еколозите, да се намери най-добрата формула за изчисляването й. От изключителна важност за нас, общините в подножието на Рила планина, е да бъде приет и План за управление на НП „Рила”, трябва да се внимава с прилагането на рестриктивните режими, за да не се стопира развитието на даден регион” – бяха част от думите на кмета.
Панелните обучения днес включваха представяне на практиките по управление на отпадъците в общините, управлението на строителните отпадъци и дискусия по механизмите за определяне на такса битови отпадъци и новите предложения за изменения на Закона за местни данъци и такси. Утре ще бъде направено посещение на обекти на Национален парк „Рила”, а последния ден ще бъде посетен Регионалния център за управление на отпадъците в Самоков.