Започна дейността по проекта за енергийна ефективност в ОУ „Авксентий Велешки“

В петък бе дадено начало на дейностите по проект за енергийна ефективност в ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“. В същия ден бе и тържеството в учебното заведение по повод края на учебната година на прогимназиалния курс. Първите парчета от изолацията, която ще се направи по проекта, поставиха кметът Владимир Георгиев и Борислав Апостолов – управител на фирмата – изпълнител ГБС, както и Ирена Коцева, директор на училището.

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „Митрополит Авксентий Велешки” е част от проект, който Община Самоков спечели за финансиране по оперативна програма „Региони в растеж”. Стойността на целия проект е 4 млн. лв. и включва още сградите на Районно управление на МВР – Самоков и сградта на Община Самоков.

Стартиралия вчера ремонт на основната сграда, помощната сграда и физкултурния салон на училището предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективността, в зависимост от предписанията, които са направени след извършеното енергийното обследване.

Дейностите са за подмяна на дограма – включително и входни врати, саниране, изолация на покрив, ремонт на отоплителните инсталации, подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи и др. Изискванията на европейската програма са при реализиране на мерките да се постигне енергоспестяване клас „С” или 60 % ефективност – уточниха за медиите от Общината. Изпълнението на мерките ще допринесе за по-високо ниво на енергийната ефективност на сградите и намаляване на разходите за енергия, удължаване на жизнения цикъл и рентабилна експлоатация. Очаква се да има икономически ефект върху бюджета на училището,предвид дългата зима в Самоков, ще се намалят значително разходите за отопление и ще се осигури комфорт.