Заплатите на селските кметове на дневен ред

Утре на сесията съветниците ще гласуват заплатите на селските кметове. Те ще получават и допълнителни трудови възнаграждения за прослужено време в размер на 1%, съгласно  вътрешните правила на Общината от 01.01.19г.

Кметът на Говедарци Георги Шуманов ще получава 985лв. лева, кметът на Радуил Любомир Димитров ще получава 958лв., Николай Гешев кмет на с. Доспей 958лв., Крум Георгиев кмет на Бели Искър ще получава 745лв., Георги Хаджийски кмет на Драгушиново 977лв, Теменужка Димитрова кмет на с. Марица ще получава 950лв., Васил Васов кмет на с. Райово 958лв., Илия Ръкльов кмет на Широки дол ще получава 977лв., Емилия Драганова –кмет на с. Продановци ще получава 973лв., Ивайло Петров кмет на с. Мала Църква -912лв..Венета Балабанова кмет на с. Белчин-881лв., Йорданка Бекярова кмет на Ковачевци- 881лв., Здравко Пенев кмет на Шипочане698лв., Васил Миленов кмет на Ярлово-783лв., Борислав Брейчев кмет на с. Алино 854лв.,Стоян Кръств кмет на Горни Окол 863лв., Кристиян Здравков кмет на с. Злокучене 863лв. , Елена Симонова кмет на Клисура 839лв., Иван Марков кмет на Маджаре 810лв., Йордан Клещанов кмет на Рельово – 863лв., Елена Михайлова кмет на Поповяне-863лв. и на Гуцал Иван Борисов ще получава месечно възнаграждение от 701лв.