Запалиха колата на природозащитник

Запалиха автомобила на природозащитник, който се занимава с проблемите на горите и вълците, съобщиха от Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“.

Това е втори случай на палеж върху собственността на природозащитник. От коалицията предупреждават, че ако няма бързо разрешаване на двата случая с умишлени палежи, ще уведомят европейските институции и международните си партньори за посегателствата срещу хората, които работят за опазването на българската природа.

От неправителствената организация настояват пред министъра на вътрешните работи Пламен Узунов за бързо разследване на случая с умишления палеж на автомобила на Елена Цингарска, член на Управителния съвет на Сдружение за дива природа „Балкани“.

Инцидентът е станал в четвъртък вечерта около 22 часа, в центъра на София, близо до театър „София“. По колата има сериозни щети.

Еколозите припомнят, че в края на февруари 2017 г. бяха запалени автомобилът и къщата на инж. Николай Стайков, дългогодишен служител на Национален парк Централен Балкан. Той прилага мерките за контрол и охрана на територията в ръководения от него парков участък Калофер. Природозащитниците организираха и дарителска кампания за набиране на финансови средства в подкрепа на инж. Стайков.

Коалицията „За да остане природа в България“ настоява за бързи мерки да се открият извършителите и да се накажат с цялата строгост на закона. Никой не може да си позволява да сплашва по този начин хора, които работят за опазването на общо благо като българската природа и гора, категорични са от екологичната организация.

Елена Цингарска и Сдружение за дива природа „Балкани“ в последно време бяха ангажирани с плана за действие за вълка. Документите за този План отлежават година и половина в екоминистерството. Неправителствената организация е член на работната група към Министерство на околната среда и водите.

От екологичната организация припомнят още активности на Елена Цингарска. Преди две седмици тя подписа от името на коалицията „За да остане природа в България“ писмото до служебния заместник-министър на земеделието и храните Иван Палигоров след проведената с него среща. В писмото се настоява за деполитизация и възстановяване на експертността в управлението на държавните гори и контролните институции, включително назначенията в природните паркове.

В писмото предлагат да се наложи мораториум на сечите върху 10% от държавните гори във фаза на старост, които попадат в Защитена зона Рила-Буфер, до приемане на заповедта за обявяването на зона.

В него се обсъждат и възможности за увеличение на прозрачността и публичното участие в управлението и контрола в горите, за изпълнение на решението на Европейската комисия от 2014 г. В документа се споменава за оценяване на незаконната държавна помощ от заменките на гори, за горска сертификация на всички държавни гори по системата FSC.

Писмото акцентира на необходимостта от анализ на дейността и публичните средства, които се разходват от държавните предприятия и Изпълнителна агенция по горите, за управление на защитените зони от Натура 2000. Споменава се за възможността за обмяна на опит с германски специалисти по отношение на корояда и щетите, които оказва върху горските насаждения.

В документа е описана идеята за създаване на самостоятелно горско ведомство, което ще гарантира в максимална степен ефективно изпълнение на обществените, икономическите и социални функции на горското стопанство, която да се представи пред политическите партии и обществото, припомнят съдържанието на писмото от коалиция „За да остане природа в България“.