Заем от 700 хил. лв. за саниране на общежитието в Спортното училище

На сесията си в четвъртък съветниците от Самоков гласуваха да бъде ползван заем в размер на 696 107 лв. с ДДС за саниране на общежитието в двора на СУ „Никола Велчев“. Заемът е дългосрочен и ще бъде обезпечен с учредяване на залог върху настоящи и бъдещи вземания от собствените приходи на Община Самоков. Срокът за погасяване е 7 години, лихвата варира от 3,5% до 4%, в зависимост от кредитната институция, плюс още 3% годишно при просрочие на главницата.

Както е известно, част от помещенията в общежитието – тези на партера, първия и втори етаж са пригодени за нуждите на учениците от училището. На четвъртия етаж има обитаеми общински жилища. През 2018 година част от сградата бе отдадена под наем на самоковската фирма „Си Комерсиал 7“ ЕООД за настаняване на работници. Става въпрос за седем тристайни, един двустаен и три едностайни апартамента, които заедно със съществуващите складови помещения, канцелария и коридор са изцяло обновени. Те бяха отдадени под наем на дружеството след конкурс, проведен съгласно решение на ОбС – Самоков. Основната идея бе да се ползват като вид социална придобивка за работниците в изпълнение на сключения с Общината договор.

След питане на съветника Васил Благоев по време на сесията стана ясно, че в общежитието под наем живеят 3-4 семейства на работници на самоковската фирма „Си Комерсиал 7″ ЕООД. Те плащали наем от около 100 лв. на месец. 7-8 от апартамента били свободни. Общината планира да даде и тях под наем на друга фирма. Сградата трябвало да се санира и да се направи ремонт на покрива. Два етажа са дадени на училището, един е даден на фирма, третият за социални жилища, което пречи да се кандидатства за финансиране по програма.