Заградени и обезопасени са частни терени

По предписания на Общината бяха заградени и обезопасени три частни терени

Металната конструкция на частния терен при моста на болницата е премахната. Загрозяващото капанче бе демонтирано от частния имот, след направени предписания от Общината. Предписания се направиха и на собствениците на имот, намиращ се срещу Девическия манастир, който бе разграден и запустял. Дворното място вече е заградено и обезопасено.

Обезопасен е и имот в централна градска част, намиращ се на ул. „Житна чаршия”.

„Други три постройки в центъра също бяха премахнати, тъй като представляваха опасност от срутване и бяха в занемарен и неугледен вид – сградата на бившия ловно-рибарски магазин, запустяла постройка срещу бензиностанцията на „Лукойл” и част от сграда, в близост до общинския пазар. Комисия от експерти непрекъснато извършва оглед и реагира по сигнали, като след проверка предприема предвидените в закона действия“ – споделиха още от Общината.