Жребият – правилата са ясни, жребият е публичен

Централната избирателна комисия определи правилата за теглене на жребий за реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27 октомври 2019 г.

Всяка Общинска избирателна комисия ще провежда самостоятелен жребий за определяне поредността за участие в диспутите по регионалните радио – и телевизионни центрове на БНР и БНТ.  Жребият е общ между партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали в ОИК поне един кандидат за общински съветник или за кмет.

Жребият ще се води от председателя на ОИК. При негово отсъствие жребият се провежда от заместник-председател или от секретаря. В кутия ще се поставят еднакви по размер непрозрачни пликове, всеки от които съдържа име на присъстващ член на ОИК и без плик с името на провеждащия жребия. Кутията се обозначава с надпис „ОИК“. В друга кутия ще се поставят еднакви по размер непрозрачни пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратеното наименование на партия, коалиция, местна коалиция или наименованието на инициативния комитет („ИК”) с имената на независимия кандидат, регистрирани пред ОИК поне за един вид избор и без да се повтарят. Наименованието на партията, коалицията или местната коалиция се изписват съгласно решението на ОИК за регистрация в частта относно наименованието за изписване в бюлетините в изборите за общински съветници и за кметове. Кутията се обозначава с надпис „ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ“. Водещият жребия ще изтегля плик от първата кутия и ще обявява името на член на ОИК, който ще пристъпи към последователно теглене на пликове от втората кутия.

Резултатът от жребия ще се отразява в писмено решение на ОИК, което се обявява по реда на ИК и Решение на ЦИК.

Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., представители на регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и на БНТ и на представители на средствата за масово осведомяване.

Тегленето на жребия трябва да се проведе не по-късно от 25 септември 2019 г.

 

Централната избирателна комисия провежда жребий за определяне на поредните номера на партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия (ЦИК), в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 година.

Жребият е общ за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 година.

Изтегленият в ЦИК при общия жребий номер важи за избори за общински съветници и за кметове. Този номер се изписва в квадратчето за отразяване вота на избирателя, отпечатано в бюлетината за съответния вид избор срещу наименованието на избраната при жребия партия и коалиция.

В жребия участват партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в избори за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 година.

При идентичност на партиите и коалициите, регистрирали кандидати в изборите за общински съветници и за кметове в Общинската избирателна комисия (ОИК), същите имат еднакъв номер на бюлетините за всеки вид избор, за който са регистрирали кандидати.

Когато партия или коалиция не е регистрирала кандидатска листа в изборите за общински съветници и/или за кметове, в бюлетината за този вид избор не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.

Номерата на независимите кандидати, издигнати от инициативни комитети, и на местните коалиции, регистрирали кандидатски листи в бюлетината за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 година, следват номерата на партиите и коалициите, определени чрез жребия в ЦИК, съгласно поредността на регистрацията им в ОИК по входящ регистър. На местна коалиция и на инициативен комитет, които не са регистрирали кандидатски листи на територията на общината, в бюлетината за съответния вид избор не се определя номер и не се оставя празен ред.

Въз основа на изтегления жребий в ЦИК и на регистрираните кандидатски листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети ОИК определя и подрежда номерата в бюлетината и утвърждава образеца на бюлетината за съответния вид избор.

 

ЦИК прие и Процедура  за теглене на жребий