Екопътека и в Радуил обещават

От 18 проекти, внесени от Община Самоков в ПУДООС /Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната/, са одобрени три, които предвиждат дейности в селата Широки дол, Радуил и Продановци.

Проектът, който ще се реализира в Продановци, предвижда облагородяване на централната част на селото. Ще бъдат оформени зелени площи и цветни лехи, ще се изгради фитнес на открито и ще бъде поставена беседка.

Проектът в Радуил предвижда изграждане на екопътека от селото до манастира „Покров Богородичен”, откъдето ще продължава до параклиса „Свети Георги” и от там по два маршрута ще се връща към селото. Трасето ще бъде около 5 км, а по дължината му, покрай река Марица, ще бъдат изградени места за пикник, беседки, ще бъдат поставени пейки и кошчета за смет, на няколко места ще бъдат поставени информационни табели за биоразнообразието на района.

Третият проект ще се реализира в старата част на  Широки дол, където ще бъде изградена детска площадка с пейки, ще се извърши озеленяване на пространството.

Проектите към ПУДООС включват проекти до 10 000 лв.