Екипът на Бъчварова публикува данни за бивши агенти на ДС

stat

За първи път информацията за принадлежност на лицата към бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на армията бе публикувана в обобщен вид.

Министерският съвет публикува на страницатаopendata.government.bg набор от данни в отворен, машинно-четим формат с информация за лицата, проверени за принадлежност към службите на бившата ДС по силата на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Инициативата за публикуването на данните е на вицепремиера по коалиционната политика и държавната администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова.

За първи път информацията се публикува в обобщен вид за всички лица и във формат, позволяващ компютърна обработка. Това ще улесни значително обработката на данните и извършването на различни видове справки и анализи.

Изследователите, журналистите, представителите на гражданското общество и всички заинтересовани страни вече ще разполагат с инструмент, който дава възможност за бърз и точен анализ по различни показатели – региони, институции, период, както и за засичане на данните с данни от други регистри като Търговски регистър, Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България, регистъра на обществените поръчки и други, които също съдържат данни в отворен формат.

Масивът съдържа 134 003 записа с всички проверени лица с информация за датата на проверката, констатациите на Комисията и документите, на които се основава решението.

Инициативата за отваряне на данните от Комисията за достъп и разкриване на документите е поредната стъпка от усилията на българското правителство за постигане на открито и прозрачно управление чрез публикуване на публична информация в отворен формат, се казва още в съобщението.

Източник: dir.bg