„Европейски алианс по образование“ предлага обучения за квалификация на учители

ЦПО към „Европейски алианс по образование“ ООД разшири своята дейност чрез предоставяне на обучения за педагогически специалисти. Със заповед № РД 09-2777 / 14.07.2017 на министъра на образованието и науката са одобрени 17 теми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти по актуални теми в областта на училищното и предучилищно образование, както и теми с управленска насоченост – планиране, организиране и управление на проекти.