Д-р Ковачка утвърдена за управител

Съветниците гласува докладна на администрацията и решението на конкурсната комисия, с което за управител на болницата се утвърждава д-р Красимира Ковачка. Тя дойде лично на заседанието и благодари на местната власт за доверието, като заяви, че запазването на болницата в Самоков е от обществено значение. В краткото си обръщение към съветниците тя подчерта, че здравната реформа продължава десетилетия вече и работещите в сектора на здравните грижи са изправени пред много проблеми.