До 20 заплати ще получават напускащите МВР

До 20 месечни заплати ще получават при напускане на МВР. Това решение идва с приетите на второ четене промени от Народното събрание в Закона за МВР.

С приетите от депутатите разпоредни се предвижда, че при прекратяване на служебните правоотношения, независимо от основанието, на служителите се изплаща обезщетение в размер на толкова месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат, но не повече от 20. Средства ще се изплащат и за неизползваните отпуски. За служителите, извършващи дейности, свързани със специфичен характер на труда, за което се полага безплатна храна, ще се осигурява левовата й равностойност, а вместо ободряващи напитки полагащите труд през нощта за времето от 22,00 до 6,00 часа ще получават пари.

В новите разпоредби е записана и глоба в размер между 200 и 2000 лева за всеки, който наруши физическата неприкосновеност на полицаи или пожарникар „чрез употреба на физическа сила или предмет, ако извършеното не е престъпление“. Същите санкции ще търпят и нарушаващите полицейски разпореждания.

Предвижда се курсантите, завършили редовно обучение в Академията на МВР, които преди деня на влизане в сила на този закон са назначени или преназначени на длъжност, ще служат в МВР за срок, не по-кратък от 10 години.

Създаването на доброволни отряди, които да съдействат на полицията по време на операции и които да имат право да проверяват документи за самоличност беше отхвърлено от народните представители. Предложението дойде от ВМРО, като от партията поискаха да се регламентира, че към полицията ще има списъци с доброволци, които са пълнолетни, с чисто съдебно минало и без висящи дела, както и със задължително основно образование. Целта е подобни отряда да бъдат включвани при акции на полицията, най-вече срещу битовата престъпност в малките населени места, като подпомагат МВР, но само в рамките на операцията.

Източник: Правен свят