Доц. Мария Деянова със „Златен век“

Доц. д-р Мария Деянова е удостоена с почетен знак „Златен век”. Това е отличие на Министерството на културата, което се присъжда за изключителен принос към българската култура и за развитие на културното сътрудничество.
Мария Деянова бе предложена за награда от кмета на общината Владимир Георгиев. Предложението бе подкрепено от Исторически музей – Самоков, общинска библиотека „Паисий Хилендарски”, Журналистическо дружество – Самоков към СБЖ, медии и граждани.
Доц. д-р Мария Деянова е известен български езиковед, лингвист, специалист по диалектология, фонетика и морфология през епохата на Българското Възраждане. Световно признат авторитет по проблемите на славянския синтаксис. Като изтъкнат краевед и като пенсионер в момента се занимава с краеведска дейност в Самоков.
През последните 25 г. научните й интереси са насочени към проблема за родното място на преп. Паисий Хилендарски и преписите на неговата „История славянобългарска”.
Участвала е в редица научни конференции и в други научни форуми у нас и в чужбина.