Дома в Гуцал даден на Общината

Община Самоков ще ползва държавни имоти за реализиране на социални дейности –  съобщиха от правителствената информационна служба. Кабинетът промени от публична в частна държавна собственост статута на имот в село Гуцал и прехвърли собствеността върху него на община Самоков.

Застроеният с шест сгради имот е с площ от 10 дка. Местната власт ще ползва някогашния Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, за задоволяване на социални потребности от местно значение.