Докладват за горите на юнската сесия

 

В четвъртък ще се проведе сесия на Общински съвет. Една от темите ще бъде Интегрираният план за градско развитие и възстановяване. Той е финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ. Шефът на общинското горско, инж. Георги Чапкънски, ще докладва за извършена проверка в гори, собственост на Общината. Ще бъде дискутирана Програма за подкрепа на деца с дарби. Както обикновено, ще се гласуват предложения за решения по процедури за провеждане на търгове за продажба на общински недвижими имоти и парцели в Самоков и селата. ОбС има намерение да упълномощи представителя на Общината в Общото събрание на “Борико 2007” АД да присъства на събрание на акционерите, което ще се състои на трети юли. Постоянната комисия по здравеопазване е подготвила докладни за искани еднократни помощи за лечение на хора от града и селата.