Доказа се масовата сеч в Говедарци

Трима служители от териториални поделения на Югозападното държавно предприятие са наказани дисциплинарно за допуснати нарушения и неупражнен контрол при опазване на държавните горски територии. Наказан е и помощник лесничей от държавното горско  Самоков – оповестиха от предприятието. С „предупреждение за уволнение” и наложена имуществена санкция е наказан помощник-лесничеят от „ДГС Самоков” инж. Иван Мирчев. До това решение се стига след като съвместни проверки на ЮЗДП, РДГ София и горското стопанство констатират незаконна сеч на 75 немаркирани дървета от бял бор в размер на 129 куб. метра дървесина. Нарушението е в землището на с. Говедарци, в охранителен участък, за опазването на който отговаря наказаният служител. За случая е уведомена Районната прокуратура в гр. Самоков.

Според запознати проверките са били закъснели и незаконната сеч вече не може да се овладее, тъй като в схемата са замесени много лица.