Днес се проведе конкурс за управител на МБАЛ – Самоков

Яви се само един кандидат –досегашният управител на болницата д-р Ковачка. Тя представи пред комисията, съгласно изискванията, разработка по изискуемите конкурсни теми – уточниха от общинска администрация.

В комисията участвата секретарят на Общината Ангелина Вангелова, директорът на хуманитарната дирекция Бранимира Бодурова, общински съветници и д-р Трендафилова, началник на филиала на Центъра за спешна помощ в Самоков.

С решение на ОбС от януарската сесия бе обявено провеждането на конкурс за заемане на длъжността управител на МБАЛ. В решението бяха определени и условията в конкурса. Регламентирани бяха изискванията към кандидатите, като задължително трябва да имат поне петгодишен стаж като лекари и да са с магистърска степен по медицина.

Конкурсът се провежда на три етапа – проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение – ,,МБАЛ-Самоков“ЕООД, гр.Самоков за тригодишен период; и събеседване. Темите на събеседването засягаха Националния рамков договор за 2020г – възможности за Общинските болници, перспективи  на Общинското здравеопазване при настъпилите промени в здравното законодателство, акредитация на лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, медицински  стандарти, фармакотерапевтични ръководства и възможности на Общинските болници за тяхното изпълнение, перспективи   за решаване на кадровите дефицити при предложените промени в наредбата за специализация на младите лекари и медицински специалисти и  финансиране на Общинските болници. Предстои комисията да изготви протокол от конкурса и да обяви решението си.