Деца с благотворителност за езерото в Гуцал

След като децата организираха благотворителен базар и съумяха да съберат сумата от 1 352,40 лв., вече има резултат от тяхната инициатива да превърнат района около карстовото езеро в село Гуцал по-красив и привлекателен.
С помощта на своите родители, близки и познати, вече има изградени съоръжения, които ще бъдат използвани, както за игра, така и за отдих.

8 (1)
„Нека всеки вземе пример как с желание и воля се постигат хубави неща, които ще бъдат от полза на всички жители и гости на село Гуцал“ – коментират в село Гуцал.
„Благодарим за хубавата идея, която вече има и реализация. Нека пазим съграденото10 и помагаме за неговото надграждане.
Благодарим на всеки един, който е съпричастен с направеното около езерото. Благодарим и на децата, които привлякоха съмишленици в тяхната кауза“ – сподели кметът на село Гуцал Ангел Христов.
Снимки:  Силвия Димирева